Projektiranje softverskih rješenja

Objavio

Što je poslovni proces?

Ne postoji definicija poslovnog procesa, no možemo reći kako je on logički slijed aktivnosti s ciljem zadovoljenja potreba korisnika uz što veću produktivnost tvrtke. Proces neke tvrtke je niz sukcesivnih koraka koji omogućavaju praćenje rada djelatnika i minimiziranje eventualnih pogrešaka u radu.

U nastavku ćemo dati primjer procesa nabave uz napomenu da se on može razlikovati od tvrtke do tvrtke:

  1. Skladište dostavlja zahtjev za nabavu robe u odjel nabave
  2. Nabava kreira narudžbenicu
  3. Narudžbenica se šalje na odobrenje u računovodstvo i direktoru
  4. Nakon odobrenja se narudžbenica vraća u skladište
  5. Nabava šalje narudžbenicu
  6. Isporuka proizvoda od strane dobavljača
  7. Zaprimanje otpremnice u skladište
  8. Slanje otpremnice u računovodstvo
  9. Plaćanje fakture dobavljaču
  10. Likvidacija fakture

Softver po mjeri = vrijeme + volja

Jedna stvar je sigurna kod izrade softvera po mjeri, ono zahtjeva vrijeme i volju.

Na sastancima se kontinuirano susrećemo s pitanjem oko definiranja procesa. Tvrtke još uvijek nisu svjesne da IT tvrtke ne mogu u potpunosti definirati njihove procese. Zato postoje konzultanti koji dođu u vašu tvrtku i provedu s vama određenu količinu vremena kako bi mogli definirati poslovne procese vaše tvrtke.

Morate znati kako svaka tvrtka ima definirane procese, ono što je potrebno je osoba koja će vas saslušati i biti spona između Vas i programera, kako biste dobili proizvod koji će vam omogućiti nesmetano svakodnevno poslovanje.

 

Da li je cijena izrade softvera po mjeri veća u odnosu na gotovo rješenje?

Odgovor na ovo pitanje je vrlo jednostavan – NE.

Cijena izrade softvera po mjeri u startu je zasigurno veća od cijene gotovog rješenja, no bacite pogled u budućnost. Ukoliko se vaša tvrtka nalazi na prekretnici između male u srednju tvrtku ili iz srednje u veliku tvrtku, tada zasigurno morate znati da ste prerasli fazu gotovih rješenja.

Dva su razloga kada tvrtke traže sastanak sa IT stručnjacima:

  1. Prvi razlog je da trenutni IT partner ne želi napraviti nadogradnju sustava kojeg tvrtka trenutno koristi, a razlog je jednostavan. Velika većina IT tvrtki ima gotove pakete koje možete kupiti i instalirati putem CD-a. Takve tvrtke imaju veliki broj korisnika koji se prilagođavaju sustavu te si iz tog razloga ne mogu dopustiti da rade preinake na sustavu koje ne bi u potpunosti odgovaralo drugim tvrtkama.
  2. Drugi razlog je da je neka tvrtka nabavila gotovo rješenje koje je u početku bilo jeftino, no kad su krenuli razgovori o dodatnim funkcionalnostima sustava cijena je dobila uzlaznu putanju kojoj ne vidimo granice.

Temeljem dugogodišnjeg iskustva s klijentima i njihovim potrebama možemo donijeti zaključak kako izrada rješenja po mjeri u konačnici nije skuplja od gotovog rješenja, ukoliko je vaša tvrtka u pozitivnom rastu.

Dugogodišnji partner

Kada kupujete softver po mjeri, kao dodanu vrijednost dobivate partnera koji će vas pratiti u poslovanju, jer kako će tvrtka rasti, tako će rasti i potreba za nadogradnjom softverskog rješenja. Budite svjesni te činjenice.

Partner koji će vas pratiti u Vašem rastu jedna je od bitnih stavki u poslovanju i zato se prepustite u ruke stručnjaka koji će vam pomoći da vaša tvrtka bude automatizirana s ciljem što veće produktivnosti.